Otázka:

Ktorý výraz je správny: karmelitánky, alebo karmelitky?

Heslá:

karmelitánka

Odpoveď:

            Spisovný výraz je karmelitánka (členka žobravej mníšskej rehole, ktorá vznikla v Palestíne, pomenovanie dostala podľa pohoria Karmel).

 

V starších slovníkoch môžete nájsť aj starší, dnes už nepoužívaný výraz karmelitka.

 

Správnosť rozličných výrazov si môžete ľahko overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk.

 


Otázka z 04. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu karmelitánka