Otázka:

V poslednej dobe som sa často stretol s použitím výrazu "kompetent" v zmysle nejakej oprávnenej osoby, a to dokonca v úradných dokumentoch. Neviem, či je použitie tohto slova v spisovnom slovenskom jazyku správne.

Heslá:

kompetent

Odpoveď:

Výraz kompetent v zmysle oprávnenej osoby sa v spisovnej slovenčine nenachádza. Zatiaľ sme sa s ním nestretli, nenachádza sa ani v Slovenskom národnom korpuse, čo je elektronická databáza obsahujúca slovenské texty z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov a pod. Predpokladáme, že ide o profesionalizmus, teda výraz používaný určitou profesionálnou skupinou, v tomto prípade právnikmi. Jednoznačne má hovorový charakter, takže by sa nemal vyskytnúť v úradných dokumentoch.

 

          


Otázka z 04. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kompetent