Otázka:

Ako vzniklo slovo regrutácia v slovenských podmienkach?

Heslá:

regrút

Odpoveď:

 

Slovo regrutácia súvisí so slovom regrút „odvedený vojak“, ktoré pochádza z nemeckého Rekrut. Slovo Rekrut má pôvod v starofrancúzskom recrute, recrue vo význame „prírastok“ a to v slovese recroistre „prirastať“, ktoré pochádza z latinského slovesa recrescere zloženého z predpony re- a slovesa crescere „rásť“. Slovom regrutácia sa označoval odvod mužov k vojsku. Historický slovník slovenského jazyka (V. zv, 2000) zaznamenáva slovo regrút s dokladom z kurentálnych protokolov z roku 1782, s dokladom z Prešova z roku 1784 a z diela J. I. Bajzu (1795).

 


Otázka z 04. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu regrút