Otázka:

Chcem sa spýtať na správne písanie názvov enzýmov. V slovenskej odbornej literatúre sa vyskytujú rôzne tvary. Napríklad: tyrozínkináza, tyrozín kináza, tyrozín-kináza. Ktorý z nich je správny? Tiež ma zaujíma, či je z jazykového hľadiska správne používať spojenie "... tkanivo vykazuje zvýšenú tvorbu ..." (ide o slovo vykazovať).

Heslá:

tyrozináza

Odpoveď:

Slovníky cudzích slov (Veľký slovník cudzích slov, 2008, Slovník cudzích slov, 2005) zaznamenávajú názvy enzýmov tyrozináza kináza (porov. Slovník cudzích slov, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk).

Slovné spojenie tkanivo vykazuje zvýšenú tvorbu je neúplné a významovo nie celkom priehľadné. Bolo by možné ho preformulovať napr. takto: tkanivo produkuje zvýšený (zvýšenú, zvýšené)... – tkanivo preukazuje zvýšenú tvorbu...


Otázka z 04. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tyrozináza