Otázka:

Dobrý deň, aký rod prislúcha výrazu isoform a aký má tvar v genitíve množného čísla?

Heslá:

izoform, isoform, forma, izoforma

Odpoveď:

Keďže neuvádzate kontext alebo význam, v akom ste našli slovo izoform, resp. isoform, nevieme sa presne vyjadriť o jeho podobe. Možno iba predpokladať, že ide o zloženinu s prvou časťou izo- s významom „rovnaký, taký istý“ a so slovom forma „tvar“ (podobne vzniklo napríklad aj slovo izomorfa). V takom prípade by išlo (ako uvádzate vo svojom e-maile) o podstatné meno ženského rodu izoforma s tvarom genitívu množného čísla izoforiem. Podoba isoform je pravdepodobne ovplyvnená angličtinou.


Otázka z 02. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu izoform