Otázka:

Aký je význam a pôvod slova gurdža? Patrí k archaizmom alebo je to nárečové slovo?

Heslá:

gurdža

Odpoveď:

Slovo gurdža je nárečový expresívny výraz, ktorý sa v 1. zväzku Slovníka slovenských nárečí uvádza v dvoch významoch: 1. starý biedny domec; 2. malá špinavá miestnosť. Doložený je v juhonitrianskych nárečiach a v hlohovskom a trnavskom nárečí. Pôvod slova gurdža nie je známy.

 


Otázka z 02. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gurdža