Otázka:

Je správne porcovací nôž alebo porciovací nôž?

Heslá:

porciovací nôž

Odpoveď:

 

Správne je porciovací nôž, keďže prídavné meno je odvodené od slova porcia.

 

            Správnosť jednotlivých výrazov si môžete v budúcnosti ľahko overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk.

 


Otázka z 01. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu porciovací nôž