Otázka:

Má byť kanton alebo kantón?

Heslá:

kantón

Odpoveď:

 

            Správna podoba slova, ktoré označuje územnú jednotku, je kantón.

 

V prípade nejasností tohto typu si môžete vyhľadať kodifikovanú podobu slov v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu http://slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 01. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kantón