Otázka:

Ako mám písať dátum? Je správne 8. 5. 2009 alebo 08. 05. 2009? Alebo je ešte iný spôsob vychádzajúci z noriem?

Heslá:

dátumy, nuly

Odpoveď:

V norme STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa pri písaní dátumu uvádza aj spôsob písania jednociferných číslic označujúcich deň a mesiac s nulou na začiatku, napr. 08. 05. 1999. Pri slovno-číselnom vyjadrení dátumu (ak sa mesiac píše slovom) sa deň píše radovou číslovkou bez nuly, napr. 8. mája 1999. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa aj pri číselnom vyjadrení dátumu jednotlivé číselné údaje dňa a mesiaca môžu písať bez nuly, napr. 8. 5. 1999. Pri číselnom vyjadrení dátumu sa jednotlivé zložky dátumu oddeľujú medzerou, v prípade potreby sa môžu medzery vynechať – 15. 1. 2006 aj 15.1.2006. Vo vetnej súvislosti odporúčame dávať medzery – Súťaž sa uskutoční v budove miestneho gymnázia 15. 1. 2006.

 


Otázka z 21. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dátumy