Otázka:

Aká predložka by sa mala používať v súvislosti s pomenovaním špecialista? Napr. špecialista pre odpadové hospodárstvo/špecialista na odpadové hospodárstvo/špecialista odpadového hospodárstva; špecialista pre riadenie kvality/špecialista na riadenie kvality/špecialista riadenia kvality.

Heslá:

špecialista

Odpoveď:

 

Pomenovanie osoby, ktorá sa na niečo špecializuje, špecialista sa viaže najčastejšie s predložkou na, t. j. špecialista na danú problematiku, špecialista na vodné a jadrové elektrárne, špecialista na cestovný ruch, špecialista na politológiu. Predložka sa používa v súvislosti s výrazmi ako odbor, oblasť, napr. špecialista v oblasti zdravotnej techniky, špecialista v odbore ekonómie. Zo spojení, ktoré ste uviedli, Vám odporúčame používať spojenia špecialista na odpadové hospodárstvo, špecialista v oblasti odpadového hospodárstva, špecialista na riadenie kvality, špecialista v oblasti riadenia kvality.


Otázka z 28. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu špecialista