Otázka:

Aké sloveso sa používa so slovami úprimná sústrasť: prajeme niekomu úprimnú sústrasť alebo vyjadrujeme, alebo niečo iné?

Heslá:

sústrasť

Odpoveď:

 

V súvislosti s prejavovaním účasti nad utrpením inej osoby sa používajú spojenia prejaviť úprimnú sústrasť, vysloviť úprimnú sústrasť, vyjadriť úprimnú sústrasť alebo výraz kondolovať.  Spojenie priať/popriať úprimnú sústrasť nie je vhodné. Pri vyslovovaní sústrasti pozostalým zvyčajne používame formuláciu prijmite moju úprimnú sústrasť.


Otázka z 28. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sústrasť