Otázka:

Ako sa vyslovuje slovo krokodíl?

Heslá:

krokodíl

Odpoveď:

V slove cudzieho pôvodu krokodíl je pred samohláskou í tvrdá spoluhláska d, na čo sa upozorňuje pri slove krokodíl aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000; v elektronickej podobe sú sprístupnené na http://slovnik.juls.savba.sk) Slovo krokodíl sa teda vyslovuje tvrdo [krokodíl]. Tvrdá spoluhláska d je aj v prídavných menách krokodílí, krokodília, krokodílie,v ktorých je však pred príponami -í, -ia, -ie mäkká spoluhláska ľ (výslovnosť [krokodíľí], [krokodíľĭa], [krokodíľĭe]).


Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krokodíl