Otázka:

Ako sa píše slovo "primurovka"? S dlhým alebo s krátkym i?

Heslá:

primurovka

Odpoveď:

Primurovaná vrstva tehál sa nazýva primurovka. Toto slovo sa píše s krátkym i.


Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu primurovka