Otázka:

Kolegyňa vyslovuje d v slove odišiel mäkko. Podľa mňa je správna tvrdá výslovnosť. Mám pravdu?

Heslá:

odísť, výslovnosť slova odísť

Odpoveď:

 

 

V slovách s predponami nad-, od-, pod-, popod-, pred- je tvrdá spoluhláska d, ktorá sa vyslovuje tvrdo, aj keď za ňou nasleduje samohláska e, i alebo í. To znamená, že aj v slovách nadísť, odísť, podísť, popodísť predísť je pred samohláskou í tvrdá spoluhláska d, ktorú treba vyslovovať tvrdo.

 


Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odísť