Otázka:

Aký je nominatív plurálu slova hermafrodit: hermafroditi alebo hermafrodity?

Heslá:

hermafrodit

Odpoveď:

Slovo hermafrodit, ak pomenúva „živočícha majúceho samčie aj samičie pohlavné orgány“, skloňuje sa v množnom čísle ako neživotné podstatné meno mužského rodu a v nominatíve a akuzatíve má tvar hermafrodity (ako duby). Ak slovo hermafrodit zastupuje „ľudského jedinca so znakmi oboch pohlaví“, skloňuje sa v množnom čísle ako životné podstatné meno mužského rodu a v nominatíve má tvar hermafroditi (ako chlapi). Slovo hermafrodit sa v obidvoch významoch uvádza v 2. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011.

 


Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hermafrodit