Otázka:

Ako sa v slovenčine píše slovo ajurvéda?

Heslá:

ajurvéda

Odpoveď:

Slovo ajurvéda vo význame „klasické indické lekárstvo“ má v slovenčine uvedenú adaptovanú podobu (porov. Slovník cudzích slov aj na www.juls.savba.sk). 

 


Otázka z 17. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ajurvéda