Otázka:

O mužovi poviem "opriem sa o neho", môžem to isté povedať aj o strome?

Heslá:

o neho

Odpoveď:

Zámeno on má popri dlhých tvaroch jeho, neho, jemu, nemu aj krátke tvary ho, mu a v genitíve a v akuzatíve jednotného čísla aj takzvané skrátené (stiahnuté) tvary -ňho, -ň, ktoré sa nepoužívajú samostatne, ale iba v spojení s predložkami (zaňho, zaň, doňho, doň, poňho, poň, oňho, oň, preňho, preň a pod.).  Používanie skrátených tvarov -ňho, -ň v mužskom rode závisí od životnosti. V mužskom rode pri osobách sa používajú všetky tri tvary zámena on, a to na neho, naňho naň, i keď typ naň sa používa zriedkavejšie. To platí aj pre stiahnuté tvary zaň, poň, doň, oň, preň. V mužskom rode pri zvieracích podstatných menách a pri neživotných podstatných menách sa používa iba najkratší stiahnutý tvar naň (zaň, poň, doň, oň, preň). 

 

O mužovi môžeme teda povedať opriem sa o neho/oňho, resp. aj, ale o strome povieme iba opriem sa oň.
Otázka z 27. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu o neho