Otázka:

Píše sa slovo "prví" vo vete "Ako prví prinášame mobilnú aplikáciu s online rezerváciou" s mäkkým i?

Heslá:

prvý

Odpoveď:

Vo vete Ako prví prinášame mobilnú aplikáciu s online rezerváciou je radová číslovka prví v tvare nominatívu množného čísla, pretože sa vzťahuje na sloveso prinášame, čižena tvar 1. osoby množného čísla slovesa prinášať.

Radová číslovka prví, v nominatíve jednotného čísla prvý, sa skloňuje ako prídavné mená podľa vzoru pekný. Prehľad skloňovania prídavných mien si môžete pozrieť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na s. 121 – 122. Táto príručka je sprístupnená na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk cez odkaz Lingvistické zdroje a slovníky... → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje → Lingvistické zdroje a slovníky → Pravidlá slovenského pravopisu (zvoľte textovú časť).


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prvý