Otázka:

Zaujímalo by ma, či sloveso "písal" patrí medzi jednoduché alebo zložené slovesné tvary. Sporíme sa s dcérou: ja tvrdím, že ide o tvar jednoduchý (keďže je to len 1 slovo), dcéra tvrdí, že je to tvar zložený, lebo je to minulý čas.

Heslá:

zložené slovesné tvary

Odpoveď:

Slovesné tvary minulého času patria medzi zložené slovesné tvary. Ide o opisné tvary vyjadrené jednoduchým tvarom základného slovesa a tvarom pomocného slovesa byť, napr. kreslil som, pridávali sme, písali ste. Aj tvary 3. osoby jednotného a množného čísla minulého času (písal, písali) patria medzi zložené slovesné tvary. Formálne sú to jednoduché tvary, ale historicky ide o zložené tvary, ktoré sa pôvodne takisto skladali z dvoch tvarov, a to z tvaru príslušného slovesa a tvaru pomocného slovesa byť: písal som, písal si, písal je, písali sme, písali ste, písali sú. Tvary je, sú zo slovesných tvarov 3. osoby jednotného a množného čísla minulého času od 15. storočia začali vypadávať a celkom zanikli v 19. storočí.

 


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zložené slovesné tvary
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku