Otázka:

Potrebujem vedieť, aké i píšeme v mene starej uhorskej šľachty: Koháriovci alebo Koháryovci?

Heslá:

Kohári

Odpoveď:

Meno rodu uhorskej šľachty má pravopisnú podobu Koháriovci.


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kohári