Otázka:

Dobrý deň ako sa píše číslica 5678900? Kde mám dať medzery? Alebo sa tam píšu čiarky?

Heslá:

číslice, čísla, letopočty

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa čísla s viac ako tromi číslicami členia do skupín po troch čísliciach od poslednej číslice alebo od desatinnej čiarky doľava, alebo od desatinnej čiarky doprava a jednotlivé skupiny sa oddeľujú medzerou, napr. 5 328; 2 785 362; 7 408,123; 3,141 592. Aj podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa čísla s viacerými číslicami členia do skupín po troch čísliciach od desatinnej čiarky doľava aj doprava; skupiny sa oddeľujú medzerou. Štvormiestne celé čísla sa vo vetnej súvislosti a v letopočtoch píšu bez medzery. 


Otázka z 12. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu číslice