Otázka:

Je gramaticky správne takéto vykanie: Ste zodpovedný, vytrvalý, máte ambície?

Heslá:

Ste

Odpoveď:

 

 

 

 

Formulácie ste zodpovedný, ste vytrvalý adresované mužovi, ktorému vykáme, sú správne. Dodávame, že tvar 2. osoby množného čísla prítomného času slovesa byť, čiže ste, sa píše s malým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Ste