Otázka:

Prosím Vás, ako sa skloňuje meno Mars? Boha Marsa či Marta? Je správny názov Marsove polia či Martove polia? Sú slová vrtuľník a helikoptéra rovnocenné?

Heslá:

Mars

Odpoveď:

Meno rímskeho boha vojny sa skloňuje podľa vzoru chlap tak, že k nemupridávame príslušné pádové prípony: Mars – Marsa, Marsovi, Marsa, (o) Marsovi, (s) Marsom.  Privlastňovacie prídavné meno od mena Mars je Marsov. Záhradný areál v Paríži sa volá Marsove polia.

Slová vrtuľník helikoptéra majú rovnaký význam (porov. výklad oboch slov v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mars