Otázka:

Keď v odbornom texte odkazujeme na príslušnú literatúru, napr. "Terapeutické indikácie1", číslica 1 by mala byť vo forme horného indexu alebo dolného indexu?

Heslá:

index

Odpoveď:

 

Písanie poznámok pod čiarou a odkazov v odborných prácach a dokumentoch nie je jazyková záležitosť, ale technická otázka úpravy dokumentov a písomností, preto sa podobné zásady uvádzajú v slovenských technických normách a odporúčame Vám postupovať podľa nich. Pri odkazovaní v rámci bibliografických citácií záleží na tom, či použijete ako odkazové číslo horný index alebo bežný text (t. j. číslo normálnej veľkosti v zátvorke). Dolný index sa nepoužíva. Odkazové číslo v zátvorke sa uvádza na mieste odkazovania v texte a od predchádzajúceho textu sa oddeľuje medzerou. Horný index sa pripája k textu bez medzery, ak odkazujete na jedno slovo alebo na viacslovný výraz. Ak odkazujete na vetu alebo na väčší celok, uvádza sa horný index tesne za bodkou. Názov publikácie Terapeutické indikácie môžete teda označiť horným indexom, t. j.  Terapeutické indikácie¹, alebo číslom v zátvorke, t. j. Terapeutické indikácie (1) alebo Terapeutické indikácie [1].


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu index