Otázka:

Ako sa správne má písať: Zmluva o dielo alebo o diele?

Heslá:

zmluva o diele

Odpoveď:

Spojenie s akuzatívom zmluva o dielo je z jazykového hľadiska nesprávne. Správne má byť podstatné meno dielo v lokáli jednotného čísla, teda zmluva o diele. V tejto podobe sa tento termín uvádza aj v právnickom terminologickom slovníku z r. 1952 a aj v iných názvoch zmlúv v právnickej terminológii sa používa väzba s lokálom, napr. zmluva o budúcej zmluve, zmluva o dôchodku, zmluva o kontrolnej činnosti, zmluva o kúpe prenajatej veci, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o obstaraní predaja veci a pod., iba na pomenovanie zmluvy o zhotovení diela mnohí právnici používajú vytrvalo nesprávne spojenie zmluva o dielo. V takejto podobe sa totiž pomenovanie zmluvy uvádza v Občianskom zákonníku aj v Obchodnom zákonníku a zhotovovatelia právnických textov ho odpisujú z jedného dokumentu do druhého. Pracovníci Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV už roky upozorňujú aj pri posudzovaní jazykovej podoby navrhovaných legislatívnych textov na nesprávnosť spojenia, zatiaľ márne. Na druhej strane, v mnohých zmluvách sa uvádza aj jazykovo správna podoba zmluva o diele bez toho, že by to nejakým spôsobom ovplyvnilo právnu hodnotu dokumentu.


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmluva o diele