Otázka:

Správne je dvomi mestami alebo dvoma mestami?

Heslá:

dva

Odpoveď:

Základné číslovky dvatri majú v inštrumentáli (po starom v 7. páde) dvojtvar dvoma/dvomi, troma/tromi, o čom ste sa mohli presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Správne je spojenie (s) dvoma mestami aj (s) dvomi mestami.


Otázka z 25. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu dva