Otázka:

Ktorý výraz je správny: náramkové hodinky alebo remienkové hodinky? Aký je rozdiel medzi slovami opasok a remeň? Súvisí to s materiálom: náramok - kov, remienok - koža?

Heslá:

náramkové hodinky

Odpoveď:

Oba výrazy – náramkové hodinky i remienkové hodinky – sú správne a označujú hodinky, ktoré sa nosia na zápästí. Výraz remienkové hodinky naznačuje i charakter materiálu – ide o hodinky s koženým alebo koženkovým remienkom.

Slovo opasok definuje Krátky slovník slovenského jazyka (2003) ako „pruh (látky, kože) na pritiahnutie odevu k drieku, pás; remeň“, napr. úzky opasok, vojenský opasok, odopnúť si opasok. Pri slove remeň citovaný slovník uvádza takýto výklad významu: 1. dlhý užší pás (kože) na upevnenie niečoho; opasok, napr. remeň do nohavíc, opásať sa remeňom; 2. pás na prenášanie pohybu z hnacieho mechanizmu na hnaný, napr. klinový remeň, remeň na mláťačku; 3. hovorovo vypracovaná zvieracia koža, napr. remeň na čižmy. Z uvedeného výkladu vyplýva, že slová opasok remeň sú vo význame „pás na upevnenie niečoho“ synonymné, čo potvrdzuje aj výklad týchto slov v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), v ktorom sa slovo opasok uvádza ako synonymum slova remeň popri synonymách pás remenec. Synonymický slovník slovenčiny definuje slovo remeň v zhode s Krátkym slovníkom slovenského jazyka ako „dlhší užší pruh (obyčajne z kože) na upevnenie niečoho“. V oboch definíciách sa spomína materiál (koža), pričom slovo koža je uvedené v zátvorkách, čo sa chápe tak, že remeňje zvyčajne vyrobený z kože, ale nemusí to platiť absolútne.

Výklad všetkých slov si môžete prečítať v citovaných slovníkoch, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.


Otázka z 25. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu náramkové hodinky