Otázka:

Rád by som sa opýtal na preklad slova sustainability, ktoré je veľmi aktuálne. V odborných kruhoch sa používa výraz trvalo udržateľný rozvoj. Takto je definovaný aj zákonom a Európskym parlamentom. Nebolo by lepšie používať výraz trvalá udržateľnosť, udržateľný rozvoj alebo radšej hovoriť iba o udržateľnosti či udržateľnom spôsobe života?

Heslá:

trvalo udržateľný rozvoj

Odpoveď:

Výraz trvalo udržateľný rozvoj, ktorým sa pomenúva rozvoj umožňujúci súčasným i budúcim generáciám uspokojovať ich základné životné potreby a pritom zachovávať prirodzené funkcie ekosystémov, je ustáleným spojením s charakterom termínu.


Otázka z 24. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trvalo udržateľný rozvoj