Otázka:

Rád by som sa opýtal na preklad slova "sustainability", ktoré je veľmi aktuálne. V slovenskej literatúre a v odborných kruhoch sa používa výraz "trvalo udržateľný rozvoj". Takto je definovaný aj zákonom a Európskym parlamentom. Nebolo by lepšie používať výraz "trvalá udržateľnosť", "udržateľný rozvoj" alebo radšej hovoriť iba o "udržateľnosti" či "udržateľnom spôsobe života"?

Heslá:

trvalo udržateľný rozvoj

Odpoveď:

Výraz trvalo udržateľný rozvoj, ktorým sa pomenúva rozvoj umožňujúci súčasným i budúcim generáciám uspokojovať ich základné životné potreby a pritom zachovávať prirodzené funkcie ekosystémov, je ustáleným spojením s charakterom termínu.


Otázka z 24. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trvalo udržateľný rozvoj