Otázka:

Slovo brodisko som v slovníku nenašla. Ako sa spisovne pomenúva miesto, cez ktoré sa prechádza pred vstupom do bazéna?

Heslá:

brodisko

Odpoveď:

Slovo brodisko zachytáva 1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) v dvoch významoch, a to 1. plytké miesto v rieke a 2. plytký bazén v areáli kúpaliska slúžiaci na očistu chodidiel pred vstupom do bazéna. Slovo brodisko bolo utvorené zo slovesa brodiť sa príponou -sko podobne ako slová cvičisko od cvičiť, kúpalisko od kúpať sa, rúbanisko od rúbať, bludisko od blúdiť atď. Tak ako všetky tieto slová aj slovo brodisko patrí do spisovnej lexiky.


Otázka z 24. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu brodisko