Otázka:

1.V slove ITÁLIA treba považovať IA za dvojhlásku alebo je to skupina samohlások vlastná cudziemu slovu? 2.Ako treba rozdeliť slovo ITÁLIA na slabiky?

Heslá:

Itália

Odpoveď:

Slovo Itália nemá na konci dvojhlásku, ale samohláskovú skupinu -ia. To znamená, že je to štvorslabičné slovo, ktoré sa delí na slabiky I-tá-li-a.

 


Otázka z 24. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Itália