Otázka:

Píše sa Londýnsky maratón alebo londýnsky maratón?

Heslá:

londýnsky maratón

Odpoveď:

Názov športového podujatia, ktoré sa koná v Londýne, nemá v slovenčine jednotný pravopis ani znenie. Vyskytuje sa v troch podobách: Londýnsky maratón, londýnsky maratón maratón v Londýne, pričom ani jedna nezachováva úplné znenie názvu podľa originálu. Z uvedených podôb odporúčame používať podobu londýnsky maratón.


Otázka z 24. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu londýnsky maratón