Otázka:

Dobrý deň, čo znamená sloveso fúrať? Aký je jeho pôvod?

Heslá:

fúrať, fúr, bór, pacnúť, facnúť, bórik

Odpoveď:

Podľa 1. zväzku Slovníka slovenských nárečí aj podľa Vecného slovníka dolnotrenčianskych nárečí má sloveso fúrať význam, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, „uvoľňovať očká, nite na okrajoch tkaniny“. Pôvod slova nemožno jednoznačne určiť, podľa PhDr. Ľubora Králika, CSc., vedúceho oddelenia dejín slovenského jazyka, onomastiky a etymológie, prichádzajú do úvahy dva možné etymologické výklady: 1. Sloveso fúrať je prevzaté z maďarského fúr vo význame typu „vŕtať, vyhlbovať; strkať dovnútra“. V takom prípade treba pre slovenské fúrať predpokladať ďalší významový posun v smere „strkať (do látky ostrý predmet a pod.“ > "(pomocou ostrého predmetu) uvoľňovať nite, očká". 2. Sloveso fúrať môže byť odvodené od podstatného mena *fúr (hviezdičkou sa naznačuje, že výraz nie je reálne doložený, ale len rekonštruovaný pomocou metód historickej jazykovedy) a jeho pôvodný význam mohol byť „pracovať fúrom; takto uvoľňovať očká, nite“. Predpokladané podstatné meno *fúr môže byť hláskovým variantom nárečového výrazu bór „vrták do železa; dláto na dlabanie dier do skaly“, zdrobnene bórik „druh šidla; nástroj na rezanie závitov do železa“, prevzatého z nemčiny (od nem. bohren „vŕtať“). Hláskový rozdiel bór vs. *fúr možno vysvetliť tak, že v nemeckých nárečiach sa b vyslovuje aj ako neznelé [p], ktoré sa v slovenčine niekedy mení na f (porov. pacnúť facnúť); k nahradeniu nemeckého dlhého zatvoreného o slovenským dlhým ú porov. slovenské rúra, prevzaté z nemeckého rohr a pod.).

 

 


Otázka z 06. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 10. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fúrať