Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: samé deti alebo samy deti?

Heslá:

sám, samy, samé

Odpoveď:

Rozdiel medzi zámenami sám samý osvetľuje výklad oboch zámen v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Rozdiel medzi výrazom samy deti samé deti Vám objasní odpoveď v elektronickej poradni (po zadaní slova sám).

Krátky slovník slovenského jazyka je sprístupnený na stránke slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 24. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu sám