Otázka:

Aký je správny názov štátu podla normy (ISO3166?) Luxemburg alebo Luxembursko?

Heslá:

Luxembursko

Odpoveď:

Normu, na ktorú sa odvolávate, nemáme k dispozícii. V tejto veci Vám odporúčame obrátiť sa na Slovenský ústav technickej normalizácie (www.sutn.sk).

Zoznam štandardizovaných úplných podôb slovenských vžitých názvov štátov a skrátených podôb slovenských vžitých názvov štátov nájdete v Názvoch štátov na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky www.skgeodesy.sk. Štandardizované názvy sú podľa § 18 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov záväzné na používanie.
Údaje poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava www.gku.sk/produkty-a-sluzby. 

            V uvedenom zozname sa uvádza skrátená podoba slovenského vžitého názvu štátu Luxembursko a plná podoba slovenského vžitého názvu ako preklad oficiálneho názvu Luxemburské veľkovojvodstvo.


Otázka z 22. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Luxembursko