Otázka:

Viem, že slovo desiata sa skloňuje podľa vzoru pekný (pekná). Aký tvar mám použiť v spojení "výroba domácich desiat/desiatych"? Prirodzenejšie mi znie desiat.

Heslá:

desiata

Odpoveď:

Pri substantivizovanej číslovke desiata (pôvodne išlo o radovú číslovku) sa v súčasnosti uplatňuje ešte pôvodné adjektívne skloňovanie podľa vzoru pekný (pekná): desiata, bez desiatej, k desiatej, dones desiatu, o desiatej, s desiatou, množné číslo desiate, bez desiatych, k desiatym, dones desiate, o desiatych, s desiatymi. V takomto zmysle je spracované slovo desiata v platných Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorých elektronická verzia je prístupná aj na internete na www.juls.savba.sk, aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, písm. a – g). Adjektívne skloňovanie nerobí problémy pri skloňovaní slova desiata vo význame „desiata hodina“, ale pri význame „jedlo medzi raňajkami a obedom“ je pôvodný význam natoľko zastretý, že dnes niektorí používatelia slovenčiny majú tendenciu skloňovať slovo desiata podľa vzoru žena. Nasvedčuje tomu aj najnovšie spracovanie podstatného mena desiata  v spomínanom Slovníka súčasného slovenského jazyka, kde sa v exemplifikáciách uvádzajú tvary podľa vzoru pekný (zjesť desiatu, odhryznúť z desiatej), ale genitív množného čísla sa uvádza v tvare zodpovedajúcom vzoru žena – Cereálie sú vhodné aj ako súčasť raňajok a desiat. 

            Odporúčame Vám naďalej skloňovať slovo desiata podľa vzoru pekný (pekná), ale v genitíve, datíve, lokáli a inštrumentáli množného čísla možno pripustiť aj používanie tvarov podľa vzoru žena, t. j. (výroba) desiat, k desiatám, o desiatách, s desiatami, ktoré sú v súčasnosti v jazykovej praxi frekventovanejšie a pre mnohých používateľov slovenského jazyka prirodzenejšie.


Otázka z 22. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu desiata
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku