Otázka:

Je slovo fúrik spisovné?

Heslá:

fúrik

Odpoveď:

Slovo fúrik je spisovné, o čom sa možno presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 21. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fúrik