Otázka:

Má indiánska reč osobné zámená ?

Heslá:

indiánske jazyky

Odpoveď:

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied sa venuje výskumu a opisu slovenského jazyka a aj naša jazyková poradňa pomáha riešiť otázky súvisiace s používaním slovenského jazyka. S otázkou o gramatike indiánskych jazykov sa skúste obrátiť na pracovníkov Ústavu orientalistiky SAV.


Otázka z 20. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu indiánske jazyky