Otázka:

Ktoré roky sú osemdesiate? Podľa mňa sú to roky 1980 - 1990.

Heslá:

deväťdesiate roky

Odpoveď:

 

V slovenčine (ale aj v iných jazykoch) sa používajú pomenovania ako dvadsiate roky dvadsiateho storočia (1920 – 1929), tridsiate roky dvadsiateho storočia (1930 – 1939), štyridsiate roky dvadsiateho storočia (1940 – 1949), päťdesiate roky dvadsiateho storočia (1950 – 1959) atď. až deväťdesiate roky dvadsiateho storočia (1990 – 1999).S pomenovaním desiate roky  či dokonca nulté roky sa však v jazykovej praxi nestretávame a na pomenovania rozpätí rokov ako 1900 – 1909 a 1911 – 1919 nemáme v slovenčine súhrnné pomenovanie. Väčšinou sa používa iba pomenovanie začiatok storočia alebo aj spojenia prvé desaťročie či prvá dekádadruhé desaťročie/druhá dekáda, resp. prvé decénium druhé decénium (slovo decénium je však knižný výraz, čiže ide o štylisticky príznakové slovo, ktoré sa používa najmä v odbornej komunikácii). Treba si však uvedomiť, že tieto spojenia pomenúvajú trochu iný časový úsek, a to rozpätie rokov 1901 – 1910 a 1911 – 1920.

1901 – 1910 = prvé desaťročie, prvá dekáda, prvé decénium (dvadsiateho storočia)

1911 – 1920 = druhé desaťročie, druhá dekáda, druhé decénium (dvadsiateho storočia)

1921 – 1930 = tretie desaťročie (dvadsiateho storočia)

1931 – 1940 = štvrté desaťročie a tak ďalej, ale pri vyšších ročníkoch sa takéto označovanie v praxi nepoužíva. Roky 1991 – 2000 možno nazvať posledné desaťročie/decénium (posledná dekáda) minulého storočia. Na porovnanie spojením dvadsiate roky devätnásteho storočia sa pomenúvajú roky 1920 – 1929, spojením druhé desaťročie sa pomenúvajú roky 1911 – 1920 a spojením tretie desaťročie sa pomenúvajú roky 1921 – 1930.  Pri pomenúvaní storočí sa postupuje podobným spôsobom ako pri pomenúvaní desaťročí. Napríklad rozpätie rokov 1701 – 1800 označuje ako 18. storočie, roky 1801 – 1900 ako 19. storočie, roky 1901 – 2000 ako 20. storočie a pod.

Rozpätie rokov 1980 – 1990, ktoré ste uviedli, nezodpovedá ani deviatej dekáde (dvadsiateho storočia), ani osemdesiatym rokom (dvadsiateho storočia), lebo nepredstavuje 10 rokov, ale 11 rokov. Počítajte s nami: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.


Otázka z 20. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu deväťdesiate roky