Otázka:

Volám sa Alena. Často ma volajú Ala. Prečo sa v oslovení "Ali, ako sa máš?" píše mäkké i?

Heslá:

Ali, Jani, Evi, Viki

Odpoveď:

Popri domácich zdrobneninách ženských mien ako Janka, Zuzka, Evička, Alenka a pod. sa v slovenčine najmä v oslovení používajú aj cudzie (neslovenské) domácke (familiárne) podoby typu Jani, Zuzi, Evi, Ali s mäkkým i.

Dodávame, že takýmto spôsobom sa v slovenčine tvorí aj podoba Viki. Používanie podoby Viki sa však neobmedzuje iba na oslovenie, používa sa aj v iných pádoch ako nesklonné  podstatné meno ženského rodu, napr. stretol som Viki, rozprávali sa o Viki a pod. Písanie mena Viky y, s ktorým sa občas stretávame a ktoré vnáša neistotu aj do písania tvarov Jani, Zuzi, Ali (či by sa nemali písať s tvrdým y),je zrejme ovplyvnené anglosaskou podobou mena Vicky.


Otázka z 20. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ali