Otázka:

Dobrý deň, je slovo elektrina spisovné?

Heslá:

elektrina

Odpoveď:

Používanie slova elektrina vo význame „elektrická energia, elektrický prúd“, napr. spotreba elektriny; zvýšiť poplatok za elektrinu; zariadenie poháňané elektrinou, je z jazykového hľadiska správne. Takýto význam slova elektrina sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (aj na www.juls.savba.sk) aj v 1. zväzku nového Slovníka súčasného slovenského jazyka. Pri tvorbe zákonov odporúčame používať výraz ustálený v doterajšej praxi.

 


Otázka z 14. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 15. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu elektrina