Otázka:

Rád by som sa opýtal, ktorý tvar je správny: "použi/použij tento znak", "použite/použijte tento znak"?

Heslá:

rozkazovací spôsob od slovesa použiť

Odpoveď:

Tvary 2. osoby jednotného a množného čísla rozkazovacieho spôsobu od slovesa použiť je použi!, použite! Správne sú slovné spojenia použi tento znak!, použite tento znak!

 


Otázka z 20. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozkazovací spôsob od slovesa použiť