Otázka:

Dobrý deň, ako sa správne číslovkami píše vyjadrenie časového údaja napríklad "od deviatej do sedemnástej hodiny"?

Heslá:

radové číslovky, od - do, hod.

Odpoveď:

Pri vyjadrení časového údaja typu od 9. do 17. hod. („od deviatej do sedemnástej hodiny“) sa v slovenčine používajú radové číslovky, za ktorými sa píše bodka. 


Otázka z 08. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu radové číslovky