Otázka:

Kedy sa píše slovo sexi s mäkkým -i a kedy sa píše sexy s tvrdým -y?

Heslá:

sexi

Odpoveď:

Podľa súčasnej kodifikácie sú spisovné oba tvary prídavného mena sexisexy (ide o dvojtvar) a správne je spojenie sexi šaty aj sexy šaty, sexi chlapi aj sexy chlapi či sexi bielizeň aj sexy bielizeň. Pravopisná variantnosť slova sexi/sexy je spôsobená rozličnými cestami, akými sa tento výraz dostal do slovenčiny. V starších slovníkoch cudzích slov, ako je napríklad Slovník cudzích slov M. Ivanovej-Šalingovej a Z. Maníkovej z roku 1979, sa uvádza iba podoba sexi s mäkkým ako nesklonné prídavné meno – slangový výraz utvorený od latinského slova sex. K staršej grafickej podobe sexi pribudla neskôr podoba sexy ovplyvnená cudzími jazykmi (presnejšie angličtinou, z ktorej sa prevzala podoba sexy aj do iných jazykov). V novších slovníkoch cudzích slov sa pri slovách sexi, sexy uvádza pôvod z latinčiny cez angličtinu. V súčasnosti teda existuje v slovenčine grafický dvojtvar sexi aj sexy. V oboch prípadoch ide o hovorový výraz, ktorého štylisticky neutrálne ekvivalenty sú (podľa kontextu) príťažlivý, zvodný, atraktívny.     


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sexi