Otázka:

Dobrý deň píše sa vo vete "Kam? blyslo mu hlavou, keď vstával." čiarka medzi otázkou a pokračovaním vety? A čo v tomto prípade - "Nerozumel tomu procesu - chemickému? fyzikálnemu? - len cítil, ako sa mu rozlieva po tele"?

Heslá:

čiarka za otáznikom, otáznik

Odpoveď:

Medzi otázkou Kam? a pokračovaním blyslo mu hlavou, keď vstával ani medzi výrazmi s otáznikmi vo vete Nerozumel tomu procesu – chemickému? fyzikálnemu? – len cítil, ako sa mu rozlieva po tele neodporúčame písať čiarku.
Otázka z 07. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarka za otáznikom