Otázka:

Je v poriadku slovné spojenie "som toho názoru" ? Ja si myslím že to je čechizmus. Ďakujem za odpoveď.

Heslá:

názor

Odpoveď:

Spojenie som toho názoru zodpovedá spisovnej slovenčine a uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk – porov. heslo názor, spojenie byť (nejakého) názoru.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názor