Otázka:

Ako sa povie steak po slovensky?

Heslá:

steak

Odpoveď:

Slovo steak definuje Slovník cudzích slov ako „rýchlo opečený hrubší rezeň z teľacieho alebo hovädzieho mäsa“ (porov. citovaný slovník, ktorý je sprístupnený na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Prevzaté anglické slovo steak má v slovenčine charakter kuchárskeho termínu.


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu steak