Otázka:

Elektrické spotrebiče majú standby režim, stand by režim alebo stand-by režim?

Heslá:

standby

Odpoveď:

 

 

Výraz, o ktorý sa zaujímate, má podľa Veľkého slovníka cudzích slov (2008) dve pravopisné podoby, a to stand-by standby. V spojení so slovom režim sa popri výrazoch stand-by režim standby režim oveľa častejšie používa zaužívaný domáci výraz pohotovostný režim.

 


Otázka z 19. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu standby