Otázka:

Je správne tradíciam alebo tradíciám?

Heslá:

tradícia, tradíciám, dvojhláska ia

Odpoveď:

Podstatné meno tradícia patrí medzi ženské podstatné mená cudzieho pôvodu, ktoré nie sú zakončené na dvojhlásku, ale sú zakončené na samohláskovú skupinu -ia. Z toho vyplýva, že slovo tradícia nie je trojslabičné, ale štvorslabičné slovo, ktoré slabične delíme tra-dí-ci-a, v množnom čísle tra-dí-ci-e. Pri skloňovaní koncové prípony -a, -e odpadávajú, pričom k slovotvornému základu sa pripájajú príslušné pádové prípony: tradíci-a – (od) tradíci-e, tradíci-i, tradíci-u, (o) tradíci-i, (s) tradíci-ou; tradíci-e – (od) tradíci-í, tradíci-ám, tradíci-e, (o) tradíci-ách, (s) tradíci-a-mi. Tvar datívu množného čísla od slova tradícia je teda tradíciám (po predchádzajúcej krátkej slabike -ci nasleduje dlhá pádová prípona -ám). Podobne v lokáli množného čísla má toto slovo dlhú pádovú príponu -áchtradíciách.


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tradícia