Otázka:

Aká je slovenská forma ruských ženských priezvisk Ustvoľskaja, Višnevskaja, Kšesinskaja? Počula som, že by to malo byť Ustvoľská, Višnevská, Kšesinská.

Heslá:

ruské ženské priezviská

Odpoveď:

 

 

Od mužských priezvisk s formou prídavného mena sa v slovenčine tvoria ženské priezviská príponou , resp. -a: Medňanský – Medňanská, Trenčiansky – Trenčianska, Holý – Holá, Krátky – Krátka, Čierny – Čierna. Rovnako sa tvoria ženské priezviská od slovanských (ruských, bulharských, poľských či srbských) mužských priezvisk, ktoré majú v príslušnom jazyku koncovky prídavných mien, napr. Čajkovskij – rus. Čajkovskaja, slov. Čajkovská, Tolstojrus. Tolstaja, slov. Tolstá, Kwaśniewski [kvašňevski] poľ. Kwaśniewska, slov. Kwaśniewská. To znamená, že ruským ženským priezviskám Ustvoľskaja, Višnevskaja, Kšesinskaja v slovenčine zodpovedajú priezviská Ustvoľská, Višnevská, Kšesinská.

 


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ruské ženské priezviská