Otázka:

Aký je pôvod slova rukojemník? Slová v ňom spojené mi nedávajú v slovenčine zmysel. Ide o prevzatie z iného jazyka?

Heslá:

rukojemník

Odpoveď:

 

Zložené slovo rukojemník vzniklo zo slova ruka a slovesa jať, t. j. chytiť, uchopiť (časovanie jmem, jmeš, jme, jmeme, jmete, jmú). Pôvodne znamenalo „kto bol chytený (do rúk)“, čiže „kto bol zadržaný, zajatý“, z toho súčasný význam „(násilne zadržaná) osoba majúca zaručiť splnenie niečieho záväzku“.

 


Otázka z 18. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rukojemník